• Kanal Ekonomi
  • JUICE MORE
  • Çin Aydınlatma ve Hırdavat Firmaları
  • Kaydırmaz Bant

Konutlarda Yangın Güvenliği Panel/Forum Daveti

 

Değerli PERPA Ticaret Merkezi Sakinleri ;

Yangınların sürekliliği, yangın alanlarının çeşitliliği aynı zaman diliminde birden çok yerde risk oluşturması ve yaygınlığı açısından, uğrattığı maddi zararlar, can kayıpları, insanlar üzerinde yarattığı sosyal tahribat ve şehir dokusu üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle yangın güvenliğinin önemi yadsınamaz seviyededir.

Yangın ve yangın güvenliği alanında tekil çalışma yürüten kişi, kurum ve kuruluş çalışmalarının hepsi ayrı ayrı değerli olmakla birlikte, yapılan çalışmaları daha etkili hale getirmek için kişi, kurum, kuruluşların çalışmalarını bir araya getirecek, aynı temelde birleştirecek; bulunduğumuz kenti koruyacak ve sakinlerinin güvenliğini sağlayacak bir sistemin başlatılması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi yaşamsal bir ihtiyaçtır.

Bu görev ve sorumluluk anlayışıyla, bu ihtiyacı karşılayacak temelleri atmak üzere, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi,  TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı  ve Derneği (TÜYAK)  ile ilgili üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşlar, özel kuruluşlar ve gönüllü toplum kuruluşlarından bileşenler bir araya gelmiştir.

Bileşenlerce, “Yangından Korunma Haftası”nda, halka dokunan bir etkinlikle; yangının ve yangın güvenliğinin gündemde ön plana çıkarılması, meslektaşlarımız ve halk nezdinde, yangın öncesi, yangın anı ve yangın sonrası yangın güvenliği konusunda bilincin artırılması ve farkındalık oluşturulması hedeflenen “Konutlarda Yangın Güvenliği Panel/Forum” umuza değerli katılımlarınızı bekleriz.

 

Tarih   : 30 Eylül  2017 Cumartesi

Saat    : 10:00

Yer      : PERPA Ticaret Merkezi A Blok Konferans Salonu Kat: 14 Okmeydanı Şişli – İSTANBUL

 

 

      Erol CELEPSOY                           Taner KABOĞLU                         Battal KILIÇ

  EMO İstanbul Şubesi                               TÜYAK                           MMO İstanbul Şubesi

 Yönetim Kurulu Başkanı           Yönetim Kurulu Başkanı           Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

Link:  /Content/Theme/Site/Files/Editor/files/yang%C4%B1n%20gu%CC%88venlig%CC%86i%20bros%CC%A7u%CC%88r(3).pdf