• Sepeticom
 • Halojensiz Kablolar
 • Cennet Temizlik
 • Koli Bandı
 • Gıda Boyası
 • 3M Bantlar 3M Bant Çeşitleri
 • Saray Elektrik Malzemeleri
 • Pelsan Acil Aydınlatma Armatürleri
 • Mutlusan Kablo Kanalları
 • Temizlik Kağıtları
 • Maske Çeşitleri
 • El Dezenfektanları El Dezenfektanı Çeşitleri
 • Günün Yemekleri Günün Menüsü
 • Kolonya Çeşitleri
 • Kartal
 • Şenay Emlak

2017 Olağan Genel Kurul

G Ü N D  E M

  1.  Açılış ve saygı duruşu,

  2.  Divan heyeti seçimi, divan heyetinin toplantı tutanaklarını imzalamaya yetkili kılınması,

  3.  Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat Malikleri Yöneticiliği 2016 yılı faaliyet raporu, 2016 yılı bilançosu ile gelir gider hesaplarının ve denetim raporunun okunması, müzakeresi,

  4.  Perpa Ticaret Merkezi Kat Malikleri Temsilciler Üst Kurulu 2016 yılı faaliyet raporu, 2016 yılı bilançosu ile gelir gider hesaplarının ve denetim raporunun okunması, müzakeresi,

  5.  Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat Malikleri Yöneticiliği 2016 yılı bilançosu ile gelir gider hesaplarının ve denetim raporunun kabulü ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibra edilmesi,

  6.  Perpa Ticaret Merkezi Kat Malikleri Temsilciler Üst Kurulu 2016 yılı bilançosu ile gelir gider hesaplarının ve denetim raporunun kabulü ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibra edilmesi,

  7.  Perpa Ticaret Merkezi A Blok için hazırlanmış  01.01.2017 - 31.12.2017 dönemine ait 2017 yılı İşletme Projesinin okunması müzakeresi ve kabulü için oya sunulması,

  8.  Perpa Ticaret Merkezi Üst Kurul için hazırlanmış  01.01.2017 - 31.12.2017 dönemine ait 2017 yılı İşletme Projesinin okunması müzakeresi ve kabulü için oya sunulması,

  9.  Kat Maliklerinin karşılayacakları yatırım bedellerinin İLAVE / EK aidat kalemlerinin görüşülmesi, yönetim kurulunun yetkilendirilmesi.

10.  Dilekler ve kapanış.

 

 

Sayın Kat Maliki,

Perpa Ticaret Merkezi A Blok 2017 yılı olağan Kat Malikleri Genel Kurul Toplantısı’nın, aşağıda sunulan gündemle, 06 Şubat 2017 Pazartesi günü, saat 15:00 de, Perpa Ticaret Merkezi 14. Kat  A Blok Konferans Salonu, Okmeydanı, Şişli, İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı aynı gündemle ve aynı adreste, 15 Şubat 2017 Çarşamba günü, saat 15:00 de yapılacaktır.

Toplantıya bizzat katılmanız veya bir vekil tarafından temsil edilmeniz gerekli ve çok önemlidir.

Saygılarımızla,