• JUICE MORE
  • Çin Aydınlatma ve Hırdavat Firmaları
  • Kaydırmaz Bant
  • Kanal Ekonomi

Perpa Bülten 2012-01

Sevgili Perpalılar,

Öncelikle yeni yılınızı kutlar, 2012 yılının sizlere, sağlık, mutluluk ve bol kazanç getirmesini dilerim.

    Göreve geldiğimiz günden bu yana 23 ay  geçti, yeni yılın ilk haber bültenini kat maliklerimiz tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Şişli Belediyesi aleyhine açılan davaların son durumu hakkında sizleri bilgilendirmek istedik. 

  

    Sizlerinde bildiği gibi, 2005 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, 2007 yılında Şişli Belediye Meclisi kararı ile 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, 22.05.2007 tarihinde de Şişli Belediye Encümeni kararı ile şuyulandırma işlemi yapılarak Perpa Ticaret Merkezinin bulunduğu alanın 3 parsele bölündüğü, A ve B Blokların bulunduğu binaların, E-5 yönündeki otopark alanının, Piyalepaşa Bulvarı yönündeki alanın bağımsız birer parsele dönüştürüldüğü, boş olan iki parselin İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesine ait İmar A.Ş. ile B Blok kat maliklerinin ortağı olduğu   S.S. Karaköy Perşembe Pazarı Tüccarları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi adına tescil edildiği, A Blok kat malikleri lehine de tapuda ipotek tesis edildiği, imar planında yoğun yapılaşma öngörüldüğünden E-5 yönündeki otopark alanında oluşturulan parselde Dört gökdelen ( 320 000. metre kare inşaat ) yapımının planlandığı malumunuzdur.

 

 

    A Blok kat maliklerinin haklarını üç kuruşluk ipotek tesis ederek yok eden bu işlemlerin iptali için yönetimimizce ciddi çalışmalar yapıldığı olağanüstü genel kurul toplantılarında açıklanmıştı. Bazı kat maliklerinin yönetimimizle ilişki kurmaksızın açtığı davalar imar hukukunda uzman hukukçularca eksik bulununca, süre yönünden red kararı verilmemesi de düşünülerek gerçekten bu işlemleri öğrenmemiş İstanbul dışında yaşayan kat maliklerini tespit ederek dava açmalarını sağladık. Mahkemeden lehe çıkacak bir karar tüm kat maliklerine menfaat sağlayacağı için kat malikleri genel kurulunda alınan karar gereğince davalar yönetimimizce izlendi.

 

    Kat maliklerinin açtığı davaya Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi ile Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent  Şubesi  davacıların yanında müdahil oldu, müdahale talepleri mahkemece kabul edildi. İstanbul 7. İdare Mahkemesindeki bu davada 29 Eylül 2011 tarihinde duruşmada, keşif kararı verilmişti, Bunun üzerine davacı kat maliklerimiz  tarafından zaman kaybedilmeden, Keşif ve Bilirkişi masrafları en kısa süre içinde yatırılmıştır. 29.Aralık.2011 tarihinde yapılacak olan keşfin bilirkişileri belirlendi. Tüm A blok kat malikleri olarak keşif gününü ve sonucunu beklerken, keşif yapılmadan esas hakkında karar verildiğini, süre yönünden davanın reddedildiğini öğrendik.

    

    Davalar kat maliklerimiz ve vekilleri tarafından titizlikle takip edilmesine rağmen, Mahkeme kararının, davanın taraflarından önce davalarla hiç ilgisi olmayan hatta kat malikimiz olmayan kişiler ve B Blok yönetiminin öğrenmesinin yorumunu sizlere bırakıyoruz. Mahkeme kararının, bugüne kadar emsali görülmemiş bir gerekçeyle oluşturulmasının hukuka ve içtihatlara aykırı olduğu hukukçular tarafından belirtilmektedir. Dört sayfalık Mahkeme kararı ektedir

 

    Mahkeme kararı, Kat maliklerimiz tarafından yürütmeyi durdurma ve duruşma talepli temyiz edildi. Daha kapsamlı bilgilendirmenin  23.Şubat.2012 tarihindeki olağan kat malikleri genel kurulunda yapılacağını belirterek, mahkemenin keşif ve bilirkişi seçimi ile ilgili ara kararını, keşif ücretinin yatırıldığı makbuzu, mahkeme kararını şimdilik bilgilerinize sunuyoruz.

A Blok kat maliklerine yapılan haksızlığın ve hukuksuzluğun takipçisi olacağımızı, mücadeleyi sürdürme kararlılığında olduğumuzu bilgilerinize  sunarız.

    Sevgili Perpalılar yazımın başında belirttiğim gibi seçildiğimiz tarihten bu yana 23 ay geçti, Seçimli olağan genel kurul tarihi yönetim kurulumuz tarafından karar altına  alındı ve seçim süreci başladı, her kat malikinin  en demokratik hakkı olan seçme ve seçilme hakkını kullanması doğal bir haktır. Bu hakkımızı kullanırken UNUTMAMALIYIZ ki,  Bizler aynı çatı altında yaşayan insanlar (komşular) olarak  saygı ve sevgi çerçevesinde çalışmalarımızı yapmalıyız, herkes, hakaret, yalan ve  ÖZELLİKLE  İFTİRADAN uzak durmalı çünkü birbirimizin yüzüne bakacağız.

Perpa Bülten 2012-01